16 типів особистостей та їх стилі навчання

Стилі навчання стосуються відмінностей навчання різних людей, виходячи з їхніх сильних та слабких сторін та уподобань. Це відмінності у процесах навчання, таких як засвоєння, розуміння, запам’ятовування та відтворення інформації. Дослідження доводять, що навчальний процес найбільш ефективний тоді, коли він збігається із  психологічними особливостями навчання індивіда. Тому корисно дізнатися, які саме методи навчання будуть найбільш ефективними для Вас, зважаючи на персональні особливості сприйняття інформації.67faf2cc-d771-4ea0-9ab6-936764a20c77

На сьогодні існує чимало класифікацій типів навчання, що ґрунтуються на різних теоріях: експериментальних, чуттєвих, когнітивних або психологічних. Відома теорія психологічних типів  – теорія Юнга, яку популяризував його учень Брігс Майєрс. Хочете дізнатись, яким чином особисті вподобання та психологічні типи, визначені Юнгом, впливають на стилі навчання?

 • Головне розмежування – поділ на екстравертів (Е) та інтровертів (І) – дозволяє визначити сферу основних зацікавлень та вмотивованості. Мотивація й зацікавлення інтровертів виходять із глибин їхнього внутрішнього світу, в той час як мотивація та інтереси екстравертів зумовлені впливами зовнішнього середовища.
 • Люди, в яких переважає інтуїція (N) – сприймають світ і мислять ширшими, духовними категоріями, ніж люди з перевагою відчуття (S), що сприймають світ і мислять більш конкретно.
 • Люди, в яких переважає чуттєвість (F) схильні судити про довколишній світ і реагувати на події, виходячи з власних почуттів, натомість ті, в кого переважає логічний тип (Т), приймають рішення, покладаючись винятково на розум і логіку.
 • Люди з перевагою оціночного типу мислення (J) сприймають інформацію в більш структурованому вигляді й віддають перевагу систематичному й структурованому навчанню, на відміну від тих, у кого переважає сприймання (Р), які під час вивчення нового застосовують метод спроб і помилок

Отже, особливості персонального психологічного типу можуть впливати на інтерес і мотивацію, коли мова заходить про навчання. Саме тому нижче ми розглянемо 16 типів навчання, виходячи з концепції Юнга, оформлені за принципом дихотомії: у кожному типі наявна одна характеристика з 4 пар, про які ми говорили вище.

home-16personalities

16 типів навчання

Щоб дізнатись який стиль навчання підійде особисто Вам, слід пройти тест.

ESTJ

estj-personality-type-header

У людей із цим типом особистості інтерес до навчання зумовлений запитанням: «Чи це вирішує проблему?». Якщо відповідь «Так», то їхній інтерес до виучуваної теми стрімко зростає, виникає бажання зануритися у предмет якомога глибше. Їхня зацікавленість у навчанні зумовлена бажанням набути практичного досвіду задля втілення певних ідей або діяльності.

Вони легко розуміють новий матеріал, якщо його продемонструвати на прикладах із життя. Люди з цим типом особистості розуміють матеріал конкретно і неодмінно поцікавляться, як його можна застосувати. Візуальні засоби й активні методи  суттєво покращать їхнє навчання. Такі люди напрочуд добре навчаються за впорядкованою системою освіти, але можуть також займатися самоосвітою. Вони здатні активно застосувати матеріал, який добре засвоїли шляхом прямих запитань. Також такі люди досить стійко витримують надмірні розумові навантаження.

ESTJ навчаються значно ефективніше, коли:

 • Матеріал показано з практичного погляду;
 • Застосовують активні методи навчання, на зразок дебатів, мозкового штурму, дискусій, тощо;
 • Засвоєння матеріалу відбувається шляхом повторення;
 • У темах вивчення наявна логічна складова;
 • Виучуваний матеріал подано з різних поглядів або з використанням різних прикладів;
 • Вони виконують групові завдання у процесі вивчення нового.

ISTJ

istj-personality-type-header

Інтерес цих людей до навчання викликаний запитанням: «Чи можу я застосувати це на практиці з користю для себе?». Що більше практичної користі вони виявлять, то більшим буде їхній інтерес до виучуваної теми. Люди з цим типом особистості зацікавлені у вивченні матеріалу, що має логічне підґрунтя та містить значну частку практичної інформації. Вони вивчають із великою охотою інформацію, що концептуально не пов’язана, на зразок фактів та інструкцій. Вони найбільш сприйнятливі до нового матеріалу, коли він поданий із використанням прикладів із життя. Цей тип особистості вивчає інформацію конкретно, обов’язково цікавлячись її практичним застосуванням. Такі люди схильні до самостійного навчання й віддають йому перевагу над роботою у групах.

Такі люди активно й ефективно застосовують матеріал, який засвоїли шляхом виконання конкретних завдань. Мають високу стійкість до розумових навантажень.

Навчаються значно ефективніше, якщо:

 • Матеріал має практичне значення;
 • Матеріал поданий логічно;
 • Засвоєння нового відбувається шляхом повторення;
 • Матеріал подано з використанням різноманітних прикладів;
 • Навчання є систематичним;
 • Вони отримують винагороду за свої зусилля.

ENTJ

entj-personality-type-header

Люди з цим типом навчання обирають предмети своїх зацікавлень шляхом відповіді на запитання: «Чи це допоможе мені вирішити проблему?». У випадку позитивної відповіді занурюються у вивчення предмета з особливим натхненням. Їхня жага до знань зумовлена одночасно цікавістю до всього, що відбувається довкола і потребою відшукати рішення практичних проблем.

Вони сприйнятливі до вивчення матеріалу, поданого в теоретичній формі, коли наступна тема логічно випливає з попередньої й відразу шукають шляхи застосування вивченого. Ці люди навчаються добре за організованою системою освіти та вдаючись до індивідуальної роботи. Найкраще засвоюють інформацію, подану з різних ракурсів та підкріплену прикладами. Мають тенденцію до активного застосування вивченого матеріалу під час практичної діяльності.

Їхнє навчання буде більш ефективним, коли:

 • Воно є систематичним та інтенсивним;
 • Матеріал поданий концептуально;
 • Виучуване є невідомим і викликає в них зацікавлення;
 • Навчання відбувається з використанням активних методів;
 • Інші люди згадують їхні успіхи й досягнення, пов’язані з навчанням.

INTJ

intj-personality-type-header

Інтерес до навчання людей із цим типом особистості обертається довкола запитання: «Чому це відбувається саме так?». Що глибше у процесі навчання вдасться дати відповідь на це запитання, то більшим буде інтерес INTJїв до навчання. Їхнє бажання навчатися стимулює пошук відповідей на різноманітні запитання про те, як влаштований світ.

Вони легко сприймають матеріал, поданий у концептуальній формі і коли нове логічно випливає з вивченого раніше. Повторення буде ефективним для них лише за умови, що матеріал показаний щоразу з різних поглядів і з використанням різних прикладів. Вони можуть точно відтворити вивчену інформацію, якщо вона організована концептуально і слабше відтворюють матеріал з недостатнім логічним підґрунтям. Натомість вони з високою точністю пригадують візуальну інформацію, що подана логічно.

Для таких людей найкраще підходить систематичне та інтенсивне навчання. Також схильні до самостійної роботи. Складність матеріалу лише стимулює їх до його вивчення.

Навчання буде більш ефективним, якщо:

 • Воно систематичне та інтенсивне;
 • Матеріал подано концептуально;
 • Матеріал подано з різних поглядів та з використанням різноманітних прикладів;
 • Вони вивчають нове в історичному контексті;
 • Вони вивчають той самий матеріал кілька разів.

ESTP

estp-personality-type-header

Інтерес до навчання цього типу людей стимулює запитання: «Чи допоможе це мені діяти ефективніше?». Вони засвоюють інформацію конкретним, фактичним шляхом і неодмінно поцікавляться, як її застосувати. Вони можуть однаково ефективно навчатися як за організованою освітньою системою, так і самостійно. Ці люди легко запам’ятовують матеріал, якщо його подано як практичні рекомендації до дій. Відтворюють інформацію чітко та дуже детально. Мають помірну стійкість до навантажень, натомість майже не витрачають зусиль для засвоєння нового.

Навчаються ефективніше, якщо:

 • Матеріал проілюстрований конкретними життєвими прикладами;
 • Інформація є практичною за своєю природою;
 • У значній частині матеріалу є логічне підґрунтя;
 • Застосовують активні методи навчання;
 • Вони працюють у групах.

ISTP

1478486342084

Їхній інтерес до навчання зумовлений запитанням: «Як це працює?». Що більше вони дізнаються, як можна оперувати отриманими знаннями, то більшим буде ступінь їхнього зацікавлення. Їхній інтерес базується на бажанні здобути навички, які допомогли б їм ефективно працювати в різних галузях. Однаково добре засвоюють інформацію практичного значення і з логічною складовою. Вони легко запам’ятовують новий матеріал за наявності прикладів із життя. Більше схильні до самостійної, ніж до групової роботи. Ці люди здатні точно відтворювати інформацію та помічати багато дрібних деталей. Можуть також уміло застосовувати вивчений матеріал під час вирішення конкретних завдань.

Їхнє навчання буде ефективнішим, якщо:

 • Матеріал має практичне значення;
 • Матеріал подано шляхом повторення та з використанням прикладів із життя;
 • У виучуваному матеріалі є логічне підґрунтя.

ENTP

entp-personality-type-header

Ці люди вивчають предмет, шукаючи відповідь на запитання: «У який спосіб можна вирішити запропоновану проблему?». Вони мають мотивацію до навчання, якщо воно дозволяє знайти вирішення комплексних, інтелектуально складних завдань. Легко засвоюють матеріал, якщо інформацію подано в концептуальній формі, й нове логічно випливає із попереднього. Люди цього типу сприймають матеріал, виходячи з того, чого він насамперед торкається, і відразу ж шукають шляхи його застосування. Здатні самостійно вивчати комплексний матеріал, інформація, подана комплексно, лише стимулюватиме їхнє бажання навчатися. Матеріал, поданий з інтригою, теж спонукає їх до вивчення нового. Добре відтворюють теоретичну інформацію, яка має логічне підґрунтя. Віддають перевагу індивідуальній роботі.

Навчаються ефективніше, коли:

 • Процес систематичний та інтенсивний;
 • Матеріал подано концептуально;
 • Предмет справді викликає  зацікавлення або є для них інтелектуальним викликом;
 • Матеріал подано з різних поглядів та використовуючи різноманітні приклади.

INTP

157d32859d447c217

Інтерес до навчання цього типу особистості зумовлений пошуком відповіді на запитання: «Як це збудовано?». Їхнє навчання стимулює бажання знайти рішення і водночас найглибше зрозуміти, як працює власне система. Вони легко засвоюють інформацію, якщо її подано концептуально, а нове логічно випливає з попереднього. Звертаються до теоретичної бази, за допомогою якої можна обґрунтувати новий матеріал. Їхнє розуміння нового глибоке й аналітичне. Мають здатність самостійно опрацьовувати комплексний матеріал.

Мають вражаючу здатність до точного відтворення інформації, особливо якщо вона подана концептуально. Зазвичай запам’ятовують матеріал, спираючись на його теоретичне обґрунтування. Активні методи навчання, скажімо, дебати, інтелектуальні ігри, тощо, не покращать їхнього навчання. Можуть не лише застосувати вивчений матеріал, а й розвинути отримані ідеї в тому напрямку, який їх найбільше зацікавив.

Їхнє навчання буде більш ефективним, коли:

 • Процес систематичний та інтенсивний;
 • Вони працюють із матеріалом самостійно;
 • Інформацію подано з різних поглядів;
 • Матеріал є комплексним;
 • Предмет істотно поглиблює їхні знання з цікавої теми, матеріал подано концептуально.

ESFJ

esfj-personality-type-header

Інтерес до навчання цього типу особистостей стимулює запитання: «Чи це допоможе мені взаємодіяти з іншими?». Вони зацікавлені у вивченні чогось, якщо бачать можливості здобуття нових навичок та застосування їх на практиці. Їм легко засвоювати матеріал, значна частина якого присвячена взаємодії з людьми, особливо якщо інформація містить приклади з реального життя поряд із теоретичними питаннями. Ці люди здатні вивчити значну кількість матеріалу, що не містить логічного підґрунтя. Систематична й логічна подача матеріалу має незначний вплив на покращення засвоєння ними інформації.

Люди з цим типом навчання гарно запам’ятовують матеріал, коли він торкається безпосередньо їхніх почуттів і коли вони мають змогу комунікувати з іншими під час навчального процесу. Робота з інформацією, яку вони добре засвоїли, приносить таким людям величезне задоволення.

Навчання буде ефективнішим, коли:

 • Предмет торкається їхніх почуттів та емоцій;
 • Навчання є систематичним;
 • Існує зв’язок між матеріалом і їхніми інтересами;
 • Використовують активні методи навчання.

ISFJ

isfj-personality-type-header

Їхня зацікавленість у навчанні зумовлена запитанням: «Чи допоможе це мені в роботі?». Інтерес таких людей стимулює можливість застосування отриманих знань на практиці. Легко засвоюють матеріал, значна частина якого присвячена тому, як застосувати це на користь людям і коли він поданий з використанням практичних прикладів. Для цих типів особистостей не настільки важливе логічне підґрунтя, але вони засвоюють інформацію шляхом конкретики. Можуть точно відтворити матеріал, особливо якщо він торкається будь-яких почуттів. Можуть застосувати новий матеріал, якщо розуміють його деталі та нюанси.

Навчання буде ефективнішим, якщо:

 • Предмет торкається їхніх почуттів та емоцій;
 • Матеріал подано систематично;
 • Існує зв’язок між виучуваним матеріалом і їхніми інтересами.

ENFJ

enfj-personality-type-header

Інтерес до навчання цього типу людей зумовлений запитанням: «Чи допоможе це людям?». Що більше користі для людей вони знайдуть у предметі, то більшим буде їхнє зацікавлення у його вивченні. Ці люди засвоюють новий матеріал швидко та легко, особливо якщо він поданий концептуально. Конкретна інформація також не є для них проблемою, оскільки цей тип людей може вивчати матеріал без наявних у ньому логічних зв’язків. Як правило, вони розуміють новий матеріал надзвичайно глибоко, охоплюючи широко його аспекти. Мають однакову здатність до відтворення у логічній послідовності та до механічного запам’ятовування, але останнє для них є менш ефективним. Схильні до активного застосування здобутих умінь і навичок у своїй роботі. Працювати з інформацією, яку добре засвоїли, для них величезне задоволення.

Навчання матиме кращий ефект, якщо:

 • Матеріал є полем зацікавлення багатьох людей;
 • Використовують активні методи навчання;
 • Навчання є систематичним;
 • Інформацію подано з різних поглядів із використанням різноманітних прикладів;
 • Інші згадують про їхні успіхи та досягнення.

INFJ

infj-personality-type-header

Як і в попереднього типу, інтерес цих людей до навчання стимулює запитання: «Чи добре це для людей?». Їхня зацікавленість зумовлена пошуком вирішення проблем, пов’язаних із життям людини. Вони легко засвоюють інформацію, що пов’язана безпосередньо з людьми, а також ту, що апелює до їхніх почуттів та моральних цінностей. Можуть вивчати матеріал, що не містить логічного підґрунтя. Здатні самостійно засвоювати новий матеріал. Мають гарно розвинену механічну пам’ять, але ефект такого вивчення значно менший, ніж ефект запам’ятовування, заснованого на розумінні інформації. Ці люди також здатні до точного відтворення інформації, особливо якщо вона викликає у них певні почуття.

Їхнє навчання буде ефективнішим, коли:

 • Матеріал має теоретичне підґрунтя, особливо якщо це стосується гуманітарних і соціальних наук;
 • Вони працюють з інформацією самостійно;
 • Вони мають змогу брати участь у груповій роботі з вивчення матеріалу;
 • Використовують візуальні засоби та активні методи навчання;
 • Інформація є комплексною, а навчання – систематичним.

ESFP

esfp-personality-type-header

Інтерес цих людей до навчання зумовлений запитанням: «Чи цікаво це мені?». Їхнє зацікавлення викликане бажанням оперувати одержаними знаннями, щоб повеселити інших.

Навчаються легко та швидко, коли матеріал поданий конкретно, з використанням наочних засобів. Намагаються присвятити себе виучуваній темі і багато спілкуються під час навчання, вимагаючи зворотного зв’язку від інших. Найлегше їм навчатися, використовуючи активні методи та працюючи у групах. Можуть легко засвоювати інформацію, що не містить логічного підґрунтя. Застосування вивченого матеріалу на практиці надзвичайно їх забавляє. Схильні відкладати все на останній момент.

Навчання матиме кращий ефект, коли:

 • Матеріал торкається їхніх почуттів та емоцій;
 • Тема є конкретною за своєю природою;
 • Використовують наочні засоби й активні методи навчання;
 • Тема їх справді цікавить, відповідає їхнім інтересам;
 • Інформацію подано артистично, естетично красиво.

ISFP

isfp-personality-type-header

Ці люди пояснюють свій інтерес до навчання словами: «Я це люблю, це чудово!». Що більше їм подобається матеріал, то з більшою охотою вони його вивчатимуть. Їхнє зацікавлення навчанням зумовлене можливістю отримати від цього естетичне задоволення. Добре засвоюють практичний матеріал, особливо проілюстрований прикладами з життя. Активні методи навчання допоможуть їм краще засвоїти інформацію. І хоча ці люди можуть самостійно опрацювати матеріал за рекомендованими джерелами, це не найліпший метод для них. Цей тип особистості швидко й легко вивчає матеріал, що апелює до його почуттів та емоцій. Інформація, засвоєна таким чином, залишиться в їхній пам’яті на довгий час, і цей спосіб запам’ятовування є кращим для них, ніж заснований на глибокому розумінні.

Застосовують новий матеріал лише у випадку, коли добре знають усі його деталі й нюанси.

Навчання буде ефективнішим, коли:

 • Предмет торкається їхніх почуттів та емоцій;
 • Інформація подана естетично красиво;
 • Вони мають змогу працювати в групах над виучуваним матеріалом.

ENFP

enfp-personality-type-header

Інтерес до навчання цього типу особистостей зумовлений пошуком рішень для всього, що стосується людей, їм необхідно бачити користь для інших того, що вони вивчають. Вони легко засвоюють матеріал, особливо, якщо значна його частина присвячена темам, пов’язаним із поведінкою та вчинками людини. Такі люди чудово запам’ятовують теоретичний матеріал, особливо, якщо він торкається їхніх почуттів. Також можуть засвоювати значну частину інформації, в якій немає концептуальних зв’язків. Для них неважливо, як саме подано матеріал – логічно й систематично, або ж ні, головне, щоб виучуване зацікавило їх та якомога глибше торкнулося почуттів. Люди цього типу здатні навчатися самостійно. Незважаючи на це, у навчальному процесі вони, як правило, активні комуніканти та лідери під час роботи в групах. Люблять обговорювати предмет вивчення та очікують віддачі за свою роботу. Засвоєний матеріал можуть застосовувати по-різному, втілюючи свої креативні ідеї. Працюючи з тим, що добре знають, такі люди цілком занурюються в роботу й отримують від неї цілковите задоволення.

Навчаються ефективніше, коли:

 • Предмет торкається їхніх почуттів;
 • Запропонована тема їх справді цікавить та приносить задоволення;
 • Використовують візуальні засоби та активні методи навчання;
 • Матеріал подано з різних поглядів з використанням різноманітних прикладів.

INFP

infp-personality-type-header

Зацікавлення цих людей до навчання виникає внаслідок запитання: «Чи правильно ми чинимо?». Вони легко засвоюють матеріал, коли значна його частина присвячена людській діяльності. Також добре засвоюють теоретичний матеріал, який торкається їхніх почуттів. Їм нудно вивчати матеріал, що є логічним за своєю природою та не стосується гуманітарних чи соціальних наук. Новий матеріал охоплюють надзвичайно широко та глибоко його розуміють. Здатні точно відтворити інформацію, особливо якщо вони асоціюють її з певними почуттями. Групова робота не буде для них настільки ефективною, як індивідуальна. Візуальні засоби, хоч і можуть полегшити процес засвоєння матеріалу, не є важливим чинником, що впливає на їхнє розуміння. До стресу нестійкі.

Їхнє навчання буде ефективнішим, якщо:

 • Матеріал є теоретичним за своєю природою й стосується гуманітарних та соціальних наук;
 • Вони самостійно вивчають матеріал;
 • Інформацію подано з різних поглядів;
 • Матеріал подано комплексно.

Як бачите, успіх у навчанні залежить не лише від Ваших старань, а й від методів, які Ви використовуєте. Правильно підібраний стиль навчання сприяє кращому засвоєнню Вами вивченого матеріалу. Якщо ж Ви хочете дізнатися, який стиль навчання підійде особисто Вам, пройдіть тест і визначте свій тип особистості, тоді Ви точно знатимете, який спосіб засвоєння інформації буде  для Вас найбільш ефективним.

На головну

This entry was posted in Загальне on by .
Ріна Логос

About Ріна Логос

Ірина Голотова (псевдонім – Ріна Логос), студентка літературної творчості НаУОА, автор поетичної збірки «Назустріч майбутньому». Також пишу публіцистику та художню прозу, досліджую літературу для дітей. Належу до людей, які змінюють світ на краще і літають без крил. Стажер Вільно.Шлях. golotova.ira2012@yandex.ru або rina.logos@gmail.com

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *